Výstavy

Spoločné výstavy štyroch generácií rodiny Laukovcov:

2000 - Bratislava, Dom zahraničných Slovákov
2000 - Bratislava, Slovenská poisovňa
2001 - Modra, ARIAS & VANDA GALLERY
2002 - putovná výstava po Slovenských mestách

Výstavy Evy Laukovej:

2001 - Bratislava, Požnobanka - spoločná výstava s Jánom Husárikom z Kovačice
2003 - Zlaté Moravce - samostatná výstava